První schůzka v rozsahu 30 minut a posouzení Vaší záležitosti je zdarma

Cena právních služeb je zpravidla stanovena dohodou mezi advokátem a klientem, zejména s ohledem na okolnosti a složitost případu a potřeby a možnosti klienta. Odměna advokáta se obvykle stanoví těmito způsoby, případně jejich kombinací:

Při trvalé spolupráci lze stanovit paušální odměnu za určitý časový úsek (zpravidla měsíc), bez ohledu na časovou i věcnou náročnost poskytnutých právních služeb.