Advokátní kancelář Mgr. Martin Křivohlavý

sídlí ve městě Česká Lípa. K dispozici je klientům také pobočka v hlavním městě v městské části Praha 7. Advokátní kancelář poskytuje svým klientům komplexní právní služby zejména v odvětvích občanského a trestního práva. V posledních letech se advokátní kancelář taktéž, vzhledem ke zvýšenému zájmu klientů, zaměřuje na odvětví práva jako je právní ochrana spotřebitelů (ochrana proti lichvě, rušení rozhodčích nálezů, zastupování v exekučním řízení), vymáhání pohledávek a insolvenční právo, zejména oddlužení (tzv. osobní bankrot).

Od roku 2013 jsem taktéž zapsán jako rozhodce pro rozhodování spotřebitelských sporů, jejichž seznam je veden Ministerstvem spravedlnosti.

První schůzka v rozsahu 30 minut a posouzení Vaší záležitosti je zdarma